Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej w Tułach

image1 image1 image1

Ogłoszenia duszpasterskie

                                                                                             

    

                                                                                                       

                                                       Intencje mszalne

                       w okresie od 5 kwietnia 2020 do 13 kwietnia 2020

 

Niedziela 5 kwietnia 2020 Niedziela Palmowa Męki Pańskiej.

07:30

Za + Gertrudę Wieczorek. Zmiana tajemnic Różańca Świętego./L/

09:00

Za + żonę i Matkę Jadwigę Steinhorst z okazji Urodzin./L/

10:30

Za + Matkę Annę Joniec w I rocznicę odejścia do domu Ojca polecając + męża Jerzego i wnuka Sebastiana./T/

 

Poniedziałek 6 kwietnia 2020 WIELKI PONIEDZIAŁEK

18:00

Za + Matkę Anielę Ring w III rocznicę odejścia do domu Ojca + Ojca Alfonsa + brata Eryka + męża Tadeusza Gmyz ++ z rodzin Ring, Kansy, Gmyz./L/

 

Wtorek 7 kwietnia 2020 WIELKI WTOREK

18:00

Za ++ rodz. Agnieszkę i Franciszka Mazur ++ dziadków Tomasza i Rozalię Kowol + Elżbietę Suszka ++ ich dzieci Leona, Franciszka z żoną ++ Ewalda i Jadwigę + Marię Kowol ++ z rodzin Gala, Mazur, Kowol./L/

 

Środa 8 kwietnia 2020 WIELKA ŚRODA.

18:00

Za + Joachima Mecha z okazji Urodzin + Matkę Renatę ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące. Nowenna do M B N P./L/

 

Czwartek 9 kwietnia 2020 WIELKI CZWARTEK.

18:00

Msza Św. Wieczerzy Pańskiej: Do Chrystusa Wiecznego Kapłana z podziękowaniem za dar Eucharystii i Sakrament Kapłaństwa z prośbą o ustanie epidemii./T/

 

Piątek 10 kwietnia 2020 WIELKI PIĄTEK

18:00

Obrzędy Wielkiego Piątku./T/

 

Sobota 11 kwietnia 2020 WIELKA SOBOTA

18:00

Obrzędy Wielkiej Soboty. Do Chrystusa Zmartwychwstałego z podziękowaniem za dar zbawienia z prośbą o ustanie epidemii./T/

 

Niedziela 12 kwietnia 2020 UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

07:00

REZUREKCJA: Do Chrystusa Zmartwychwstałego z podziękowaniem za dar zbawienia z prośbą o ustanie epidemii./T/

09:00

Do Chrystusa Zmartwychwstałego z podziękowaniem za dar zbawienia z prośbą o ustanie epidemii./L/

 

Poniedziałek 13 kwietnia 2020 PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

07:30

Za ++ rodz. Małgorzatę i Jana Plewnia + bratowa Renatę ++ rodz. Gertrudę i Pawła Kasprzyk ++ z pokrew. Suska, Plewnia, Kasprzyk, Gestenberger./L/

09:00

Za + Rudolfa Pośpiech w V rocznicę odejścia do domu Ojca ++ rodziców + wnuka Marcina z rodziną./L/

10:30

Za + brata Franciszka w III rocznicę odejścia do domu Ojca + siostrę Helenę ++ rodziców ++ z rodziny./T/

 

                                                                OGŁOSZENIA PARAFIALNE
  1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”.
  1. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii tego okresu.
  1. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji.
  1. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do rozpoczęcia 60. roku życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii.
  1. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych.
  1. W sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa.
  1. W tym roku ze względu na zaistniałą sytuację Triduum Paschalne tylko i wyłącznie w kościele w Tułach bez udziału ludzi. Do środy w Mszach Św. może brać udział tylko 5 osób. Proszę o zrozumienie. Nowe ogłoszenia o ile będą będę podawał na stronie internetowej.
  1. Okazja do spowiedzi: Tuły: niedziela od godz. 15.00 do 16.00. Proszę aby w kościele nie było więcej niż 5 osób reszta czeka na zewnątrz.

      Laskowice: Poniedziałek od 17.00. Wtorek od 17.00, środa od 17.00, czwartek od 09.00 do 10.00.

  1. W tym roku poświęcenia pokarmów nie będzie. Proszę aby naszą modlitwę przed śniadaniem wielkanocnym potraktować wyjątkowo jako modlitwę poświęcenia pokarmów i rodzin Bogu.

                      OD NIEDZIELI PALMOWEJ BĘDZIE TRANSMISJA TAKŻE TRIDUUM I REZUREKCJI W TUŁACH. LINK NA STRONIE PARAFII.. Na stronie głównej w lewym górnym rogu nacisnąć obrazek naszego kościoła. Na razie przepraszam za jakość dzwięku ale postaram się już od Wielkiego Czwartku poprawę gdy przyjdzie dodatkowy sprzęt.

                      Wszystkim Parafianom życzę mimo tej trudnej sytuacji dla Was jak i dla mnie Błogosławionych i zdrowych Świąt Wielkanocnych.

 

                                                                  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY

Można posłużyć się również tekstem z Drogi do Nieba, nr 77

. Pokarmy na stół wielkanocny może pobłogosławić ojciec, matka lub ktoś z członków rodziny (P. = prowadzący) przed rozpoczęciem świątecznego posiłku

. P. zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

  1. (= wszyscy) odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Któryś z domowników odczytuje fragment z Pisma Świętego.

Z Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 1-10):

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli do użytku wewnętrznego strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».

P: Bóg Ojciec wie, czego potrzebujemy do życia i zbawienia. Z ufnością przeto zanieśmy do Niego nasze pokorne prośby.

Prośby może odczytać któryś z domowników.

— Módlmy się za wszystkie narody ziemi, aby Bóg zachował je od klęski nieurodzaju, suszy i głodu. Ciebie prosimy. W: Wysłuchaj nas, Panie

. — Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zabiegając o chleb powszedni, szukali nade wszystko skarbu królestwa Bożego. Ciebie prosimy. W: Wysłuchaj nas, Panie.

— Módlmy się za całą ludzkość, która cierpi w wyniku szerzącej się epidemii, za wszystkich bezradnych i zagubionych, za chorych i tych, którzy ofiarnie niosą im pomoc oraz za zmarłych. Ciebie prosimy. W: Wysłuchaj nas, Panie.

— Módlmy się za…(można dodać wezwania związane ze wspólnotą, która zasiada do stołu, bądź też w chwili ciszy każdy w sercu przedstawia swoje prośby). Ciebie prosimy. W: Wysłuchaj nas, Panie.

— Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zasiadając do wspólnego stołu byli wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas ludzi. Ciebie prosimy. W: Wysłuchaj nas, Panie.

Wszyscy odmawiają modlitwę: Ojcze nasz….

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

P: Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław † (P. wykonuje znak krzyża nad pokarmami) ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało. Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław † (P. wykonuje znak krzyża nad pokarmami) to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław † (P. wykonuje znak krzyża nad pokarmami) te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. W: Amen.

Można odśpiewać pieśń wielkanocną np.: Zwycięzca Śmierci, DN, nr 581. 1.

 

Copyright © Parafia p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Tułach

created by TOMP